Ons laatste nieuws en cases
gray_twitter gray_twitter

Ontvang onze nieuwsbrief

 

Geplaatst op: 27/05/14

De meeste retailers werken in hun filialen met klantentellers, zodat de conversie tussen bezoekers en klanten kan worden gemeten. Door deze cijfers af te zetten tegen de passantenstroom van de winkelstraat of het hele winkelgebied kan nauwkeuriger inzicht worden verkregen in lokale marktaandelen. De recent gelanceerde methode CityTraffic maakt dit mogelijk.

Door: Marissa Blijham

Initiatiefnemer van CityTraffic is Huib Lubbers, managing director van Retail Management Center. De methode is volgens hem interessant voor retailers, vastgoedsector en gemeenten. CityTraffic meet dagelijks de passantenstromen van winkelgebieden. Momenteel wordt dat in veertig steden gedaan. Dat moet komend jaar worden uitgebreid. Door het aantal passanten van een winkelgebied dagelijks te meten ontstaat voor retailers een ijkpunt, legt Lubbers uit. “Zij kunnen het totaal aantal passanten dat in een winkelgebied wordt gemeten, vergelijken met het aantal bezoekers dat zij in hun filiaal hebben gemeten. Hierdoor ontstaat een nauwkeuriger beeld van positieve of negatieve verschuivingen in passantenstromen en wat voor invloed dat heeft op een filiaal in de gemeten winkelgebieden. Hierdoor kunnen zij personeel beter inzetten, afgestemd op de drukte van het specifieke winkelgebied. Andere voordelen zijn: het vergelijken van de prestaties van goede en slechte filialen, het beter kiezen van een locatie door een betrouwbaar inzicht van de passantenstromen, een betere afstemming van de winkelverkoop en de internetsales en betere openings- en sluitingstijden, afgestemd op de lokale behoefte.”

Pals Brust, algemeen directeur van C&A Nederland, is een van de ‘launching customers’ van CityTraffic. “Voorheen beschikten wij alleen over onze eigen klantentellingen. Wanneer een filiaal minder klanten telde, en daardoor de conversie achterbleef, maakten we de storemanager hierop attent. Nu kunnen we kijken of onze metingen ook kloppen bij de trend van het hele winkelgebied, zodat we ons lokale marktaandeel kunnen definiëren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een winkelgebied in zijn geheel minder passanten trekt, maar dat ons filiaal daar juist boven het gemiddelde zit. Dan presteert het desbetreffende filiaal juist goed. Andersom geldt het ook: het wordt duidelijk welke filialen achterblijven. Daarop kunnen we nagaan waarom dat zo is en kunnen we gericht actie ondernemen.”

Lubbers geeft een voorbeeld van een meting die vorig jaar is gedaan tijdens het WK Voetbal. Nederland speelde op zaterdagmiddag 19 juni om 13.30 uur tegen Japan. Tot 12.30 uur liep het aantal passanten van die bewuste zaterdag gelijk met het aantal passanten voor een gemiddelde zaterdag. Na 12.30 uur zie je uiteraard dat het aantal passanten sterk afneemt en wel met vijftig procent ten opzichte van de gemiddelde zaterdaglijn. Vanaf 15.30 uur is er een lichte piek waarneembaar, maar het aantal passanten komt niet meer op het gemiddelde niveau.

“In het WK-voorbeeld blijkt dat Nederland er massaal voor koos naar die voetbalwedstrijd te kijken. Dat wisten we van tevoren ook wel en dus besloten we om niet met WKacties te werken”, reageert Brust. “De cijfers van CityTraffic toonden echter dat het aantal passanten op die bewuste dag tot 12.30 uur gelijk was aan het gemiddelde aantal van een zaterdag. Het had dus interessant kunnen zijn om op die dag tot 13.00 uur met gerichte acties te werken, zodat we meer traffic hadden kunnen genereren.”

Brust geeft nog een voorbeeld: “Wanneer een groot evenement wordt georganiseerd in een stad, kan ik nu aan de cijfers terugzien of dat een positieve dan wel negatieve invloed heeft op onze klantenstroom. Anders gezegd: met de data van CityTraffic kun je trends in klantenstromen feitelijk onderbouwen. Hierdoor kun je rationele beslissingen nemen, in plaats van dat je op buikgevoel afgaat. Daardoor kom je met een beter verhaal naar de storemanagers van de filialen, maar ook naar gemeenten en vastgoedeigenaren.”

Lubbers vult aan dat de data van CityTraffic ook interessant is voor die partijen. “Gemeenten en vastgoedeigenaren krijgen inzichtelijk wat de werkelijke traffic is van A-, B en C-locaties. En doordat er continu wordt gemeten, wordt een eventuele trendbreuk snel duidelijk. Wanneer in een specifiek winkelgebied het aantal passanten ineens daalt of stijgt, kun je meteen achterhalen wat daar de reden van is en gericht actie ondernemen. Welke invloed heeft bijvoorbeeld het opbreken van een openbare weg op het aantal passanten. Mocht het tot schadevergoedingen komen, dan kun je uitgaan van concrete, betrouwbare cijfers.”

Bluetooth
CityTraffic heeft meetpunten in veertig grote steden. De passanten worden dagelijks via verschillende systemen gemeten, waaronder infrarood, camera’s en bluetooth. Per locatie wordt een passend meetinstrument gekozen. CityTraffic biedt meerdere producten, zoals een jaar-, maand- of een weekrapportage. Voorts kan een maandabonnement worden afgenomen op de Nationale Passanten Index.