Ons laatste nieuws en cases
gray_twitter gray_twitter

Ontvang onze nieuwsbrief

 

Geplaatst op: 28/09/15

Anno 2015 gaan we nog steeds graag de binnenstad in. Wel minder vaak dan voorheen, maar als we gaan dan verblijven we langer en zijn we beter voorbereid en meer koop geneigd.  

Online speelt hier een belangrijke rol als inspiratiebron, maar kopen doen we nog steeds graag in winkels blijkt uit recent onderzoek van ABN AMRO. Maar wanneer oriënteert de consument zich thuis achter een scherm, en naar welke winkelgebieden gaat hij daarna het liefst? En wanneer? Essentiële data die je zal helpen de juiste verbanden te leggen en beslissingen te nemen voor de toekomstige detailhandel. 

Uit onze metingen van het online & offline shoppersgedrag zien we regelmatig interessante tendensen, die we in deze masterclass zullen delen. 

Ook weten hoe de detailhandel in jouw stad of winkelstraat er voor staat? 

In november staan er weer een aantal Masterclasses gepland die gaan over Big Data in winkelstraten. Voor iedereen die zich bezig houdt met winkel, winkelgebied of binnenstad beleid een must do op de agenda. Huib Lubbers zal tijdens de sessie een vertaalslag maken naar de praktijk middels een case, waarbij niet alleen de cijfers, maar ook trends en ontwikkelingen te zien zijn. 

Het goede nieuws is dat nog steeds 93 % van de omzet door fysieke winkels wordt gedaan. Binnensteden blijven belangrijke plaatsen waar consumenten kopen, maar sommige steden doen het duidelijk beter dan anderen.  

Na afloop ontvangt u van ons een factsheet met waardevolle data van uw winkelstraat waar u direct mee aan de slag kunt. Ook deze keer zullen we relevante en zeer actuele informatie met u gaan delen. Veel tips, verbeterkansen en heel praktijkgericht. Krijg inzicht in Big Data van verschillende winkelgebieden, analyses over o.a. afname aantal zaterdag shoppers, het succes van de maandag en andere ontwikkelingen. Maar ook welke winkelgebieden uw bezoeker nog meer bezoekt. Ontdek zelf hoeveel kennis u op een middag op kunt doen. Om vervolgens direct aan de slag te gaan met waardevolle data. 

Noteer alvast in de agenda, van 14.30 uur tot 17.00 uur: 

Eindhoven, 3 november 2015, New Hampshire Hotel  (vlakbij CS), Vestdijk 14 - 16, 5611 CC Eindhoven

Amsterdam, 10 november 2015, Berghaus Plaza (vlakbij station Lelylaan), Koningin Wilhelminaplein 2/4, Amsterdam 

Zwolle, 12 november, Sandton Hotel Pillows (vlakbij CS), Stationsweg 9, 8011 CZ Zwolle

De locaties zijn goed bereikbaar met OV en er is voldoende parkeergelegenheid mocht u met eigen vervoer komen. Stuur een email naar info@citytraffic.nl en vermeld erbij welke datum u zou willen komen, aangevuld met je firmanaam, naam en functie. 

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen, en we vinden het ook fijn als u na afloop nog een drankje met ons drinkt. 

 

 

 

 

 


 

Geplaatst op: 09/09/15

Bron: Brabants Dagblad vrijdag 4 september 

De gemeenteraad van Tilburg staat aan de vooravond van het zwaarste besluit in jaren. De raadscommissie spreekt zich maandag uit. Tegenstanders hebben inmiddels het slotoffensief ingezet. Aan het front van de tegenstanders meldde zich gisteren een nieuwe, onafhankelijke partij: onderzoeksbureau Citytraffic. Het kernwinkelapparaat van Tilburg heeft de laatste drie jaar aanmerkelijk meer bezoekers zien wegblijven dan het gemiddelde van Nederlands vijftig grootste steden, zo meldde directeur Huib Lubbers aan het Brabants Dagblad.

Het aantal passanten daalde van 2012 tot en met 2014 met liefst 33 procent, ruim het dubbele van de 16 procent in de anders steden. Wij tellen al jaren het aantal passanten in de binnenstad van Tilburg, en vooral in 2014 deed zich een sterke vermindering voor. „Het zou struisvogelpolitiek zijn om je winkelarsenaal uit te breiden. In bijna alle steden is nu het devies: een compacter centrum, maar beter. Dat zou zeker moeten gelden in een stad waar het zo achteruit gaat”, stelt Lubbers. 

Wethouder Erik de Ridder (CDA, binnenstad) kent het onderzoek niet. „Ik herken niet dat Tilburg zo zou afwijken, maar ga graag met Lubbers in gesprek. Maar wij willen vooral inzetten op verbetering van de structuur van de binnenstad.” In een indringend pleidooi reopen ook 17 vastgoedeigenaars en winkelketens uit de binnenstad de raad op om ‘uit de tunnelvisie te op het kernwinkelgebied te stappen’. „Een geheel nieuwe winkelstraat schiet zijn doel volledig voorbij. Het centrum, van Tilburg wordt zo niet versterkt, maar verzwakt”, schrijven zij. 

Tot de briefschrijvers behoren bekende partijen als Royalton, V&D en Gimbrère, maar ook een keten als Hennes & Mauritz en Wereldhave. Dat laatste beursfonds werd door burgemeester Noordanus nog als meedenker bestempeld toe het in juni de overname aankondigde van de winkelcentra Pieter Vreedeplein en Emmapassage. Maar nu het sinds vorige week formeel eigenaar is, sluit het bij in het tegenkamp.

Verder heeft een aantal prominente Tilburgers zich achter een verklaring geschaard om het aanzicht van het stadskantoor te respecteren en dus af te zien van een winkelstraat op de benedenverdieping. 

Geplaatst op: 07/09/15

CityTraffic heeft onderzoek gedaan naar het aantal winkelstraatbezoekers tijdens de traditionele SOLDEN. De Google Analytics van de winkelstraat laat in 2015 wederom een daling zien. Wel zijn er opmerkelijke verschillen waargenomen tussen de verschillende steden.

De wetgeving op het gebied van uitverkoop is streng in België. Niet alleen staat de periode waarin de uitverkoop plaats vindt vast, er is daarnaast ook een verbod op het aankondigen of suggereren van kortingen in de periode voorafgaand aan de Solden.

CityTraffic heeft onderzoek gedaan naar de afname van het aantal passanten op straat in 10 grote steden in België en ook anno 2015 zet de daling in het aantal passanten verder door. Passanten hebben altijd een enorme impact op het drukteverloop in de winkel en is een perfecte indicatie voor het bezoekerspotentieel.

Waar Antwerpen blijkbaar in staat is om het druktebeeld tijdens de SOLDEN op peil te houden, is de daling (-37 %) in Brugge het grootst. Daar loopt het bezoekersaantal sinds 2014 drastisch terug.

Geplaatst op: 07/09/15

Meeste steden kiezen voor compacter en beter

Onlangs heeft Citytraffic onderzoek gedaan naar het aantal bezoekers van het kernwinkelgebied in Tilburg. Het aantal bezoekers is sinds 2012 sneller gedaald dan in andere grote steden. Ondanks deze krimp, is de Gemeente Tilburg voornemens het aantal winkels in de binnenstad flink uit te breiden, terwijl herontwikkeling anno 2015 een beter medicijn lijkt.

De Gemeenteraad is voornemens de structuur van de binnenstad te verbeteren met de komst van extra winkels in de plint (begane grond van het Stadhuis). Dit betekent dat er ruim 10.000 vierkante meter winkeloppervlakte bij komt.                                          

De geplande gebiedsontwikkeling in de omgeving Stadhuisplein Tilburg, is op z’n zachts gezegd een verrassende ontwikkeling aangezien de meeste gemeenten te maken hebben met leegstand en teruglopende bezoekersaantallen ook in de toekomst. 

Van 2012 tot 2015 daalden het aantal passanten in de Heuvelstraat met 33 procent. In vijftig grote steden bleef dat getal steken op gemiddeld 16 procent. Vooral vorig jaar daalde het bezoek in Tilburg scherp.

Het zal dan ook geen verrassing zijn dat de winkeliersvereniging en de Gemeente Tilburg hier lijnrecht tegenover elkaar staan. De Stichting Ondernemers Binnenstad Tilburg, de Ondernemers Federatie Tilburg en het Ondernemersfonds Tilburg zijn voorstander van het versterken van het kernwinkelgebied, maar vrezen daardoor leegstand in andere delen van de binnenstad. Zij vinden dat de Gemeente Tilburg niet goed nadenkt over de gevolgen van een grootschalige uitbreiding van het winkelaanbod, en zien de komst van publiekstrekker Primark als onzeker. De centrale vraag is of de gemeente de belangen van de huidige winkeliers en de inwoners bij deze plannen wel voldoende heeft afgewogen, en ze de gevolgen wel voldoende overzien.

Volgens directeur Huib Lubbers van Citytraffic is het onverstandig om onder die omstandigheden het kernwinkelgebied uit te breiden. "Bijna alle steden kiezen voor compacter en beter. Het is struisvogelpolitiek om in Tilburg wel winkels bij te bouwen." Wethouder Erik de Ridder (CDA, Binnenstad) wil met Lubbers over diens bevindingen praten. "Maar het gaat er ons om de structuur van de binnenstad te verbeteren."

Er zijn genoeg voorbeelden van een succesvolle aanpak bij andere gemeenten met herontwikkeling of op een laat moment afzeggen van geplande ontwikkelingen zoals recent in Breda met “achter de Stallen” project. In de retailvisie in de Leidse Regio, opgesteld door bureau RMC is gekeken naar de structuur van de winkelgebieden om deze aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek in 2025, zoals de wethouder nadrukkelijk wenst. Kwaliteitsverbetering en herontwikkeling zijn hier het devies voor de winkelgebieden, maar wel met duidelijk minder winkelgebieden.

Geplaatst op: 07/09/15

Dat het naar boven stellen van bezoekersaantallen van gratis evenementen geen incidenten zijn, kwam onlangs in het nieuws. Bij o.a. Deventer op Stelten is er twijfel ontstaan over het aantal bezoekers. Het is vaak een laatste redmiddel om richting sponsors te laten zien dat aantallen jaar op jaar toenemen. Nauwkeurig tellen blijkt voor veel organisaties nog niet zo eenvoudig. Inzet van Wifi geeft wel een betrouwbare meting, en voorkomt discussie achteraf! 

De case

Deventer op Stelten is sinds 1996 een fascinerende belevenis voor de binnenstad gevestigd aan de IJssel; vorig jaar werd het evenement zelfs uitgeroepen tot Beste Publieksevenement. Toch is er twijfel ontstaan of het internationale buitentheater dit jaar evenveel bezoekers heeft getrokken als in 2014. 

De Stentor meldde recent dat economisch onderzoeksbureau Decisio heeft berekend dat het evenement in 2015 rond de 85.000 bezoekers had, veel minder dan de 140.000 die werd genoemd door de organisatie. Bezoekers tellen is blijkbaar niet zo eenvoudig.

'De verschillen  ontstaan doordat enerzijds verschillende meetmethodes worden gehanteerd en anderzijds doordat de interpretaties van de resultaten gekleurd worden door de belanghebbenden. De organisatie geeft aan dat het aantal van 140.000 bezoekers zou zijn geëvenaard en dat lijkt onwaarschijnlijk’, zegt Huib Lubbers, directeur en specialist in passantentellingen van CityTraffic.

CityTraffic beschikt al jaren over twee meetpunten in de Korte en Lange Bisschopstraat in Deventer en die tellen 24/7 de hoeveelheid langslopende bezoekers en passanten. Dit gebeurt door middel van wifi- en bluetoothtechnologie die unieke en anonieme signalen van mobiele telefoons registreert.

Wat zeggen de cijfers van CityTraffic?

CityTraffic haalde de bezoekersaantallen in het centrum tijdens het festival in 2014 en 2015 op en vergeleek deze met de gemiddelde dagen. De cijfers bevestigen dat Deventer op Stelten in 2015 op alle drie de dagen fors minder bezocht werd dan in 2014.

Het festival werd dit jaar een week eerder georganiseerd en het was beduidend warmer. Het festival zal zeker geprofiteerd hebben van de temperaturen van meer dan 30 graden Celsius doordat mensen langer verbleven, maar moest daardoor ook opboksen tegen de populariteit van stranden, meren en zwembaden. 

Decisio gebruikt in haar meetmethode data van het mobiele netwerk van Vodafone. Via een correctie is Decisio in staat om de schatting van 85.000 bezoekers over drie dagen te maken. Die berekening lijkt volgens Lubbers wel te kloppen. ‘CityTraffic en Decisio hebben geen belang en meten simpelweg de bezoekersaantallen op een automatische wijze. 

Hoe meer bronnen van hoogwaardige data en manieren om die data te bundelen, hoe zekerder je mag zijn over de uitkomsten’. 

In het geval van Deventer, zal deze organisatie er goed aan doen om volgend jaar iets meer onderzoek te verrichten naar de successen en de verbeterpunten van één van de grootste evenementen in Nederland.

Sponsors van evenementen laten hun beslissing om een evenement te steunen vaak afhangen  van kwantiteit. Ze kijken te weinig naar de kwaliteit van het evenement en de reclame, zo stelt ook docent evenementenlogistiek Maarten van Rijn, in een onlangs verschenen NOS artikel. “Als je dat doet, is je uitstraling vermoedelijk beter dan een groot evenement op kwantiteit sponsoren”

De bezoekersaantallen zijn namelijk niet de enige indicatie van de populariteit van een evenement. Ook de weersomstandigheden spelen hier een rol. In dit geval was het ruim 30 graden waardoor veel mensen blijkbaar de voorkeur hebben gegeven aan het zoeken van verkoeling.

Dankzij het permanent tellen van passanten kan ook bepaald worden wat er gedaan kan worden om het publiek een gebied beter te laten doorlopen zodat zij zoveel mogelijk onderdelen van het evenement kunnen bezoeken. Inmiddels gebruiken veel gemeenten de data van CityTraffic om hun retail en horecabeleid te kunnen monitoren. Dus meten is inderdaad weten.

Geplaatst op: 02/09/15

Door Huib Lubbers

http://www.marketingfacts.nl/berichten/big-data-in-retail-maakt-het-meten-van-campagnes-makkelijker

De crossmediale mogelijkheden om een retailcampagne of -promotie te lanceren zijn vandaag de dag legio. Printadvertenties, tradeshows en evenementen worden moeiteloos gecombineerd met tv-commercials, direct mail en online adverteren. Het is niet alleen een enorme uitdaging al deze uitingen op elkaar af te stemmen, maar tevens een hele klus om na lancering van de campagne de juiste gegevens te verzamelen en de online én offline bezoekersaantallen te analyseren. We willen meten hoe effectief de campagne is geweest, en daar waar nodig bij kunnen sturen.

Als vanouds komt het voltallige campagneteam na de campagne bijeen. Vol enthousiasme wordt de conversie van de online campagne gepresenteerd. Er is veelvuldig gebruikgemaakt van actiecodes, wat de effectiviteit van de campagne nog eens extra onderstreept. Ook de webshopconversie verloopt volgens verwachting. We kunnen tevreden terugkijken, zo is de stemming.

Maar dan komt er een telefoontje: één vestiging van de retailorganisatie is niet blij met de resultaten. Het bezoek aan de winkel viel nogal tegen, terwijl de inspanningen groot zijn geweest. Dan komt de hamvraag, waar ligt dit tegenvallende bezoek aan? 

Meten is sturen

Marketingbureaus en -afdelingen worden geacht hier antwoord op te geven en de feedback te onderbouwen met cijfers. Anders worden oorzaak (slechte campagne) en gevolg (weinig bezoekers) een voor de hand liggende conclusie. Hoe komen we erachter welke factor een belangrijke rol heeft gespeeld in het aantal bezoekers en hoe kunnen we daar in de toekomst beter op sturen? 

Het effect meten van de campagne

Uit tellingen komt steeds weer naar voren dat factoren als tijd van het jaar, salarisweken en het weer een enorme impact hebben op de drukte op straat. Deze factoren dienen meegenomen te worden in de berekening en plannen, om een realistisch beeld te schetsen van het effect van de campagne. Deze factoren hebben immers een grotere impact dan de gemiddelde marketingcampagne. 

Capture rate

Het succes voor het gros van de campagnes wordt bepaald door de drukte op straat af te zetten tegen het aantal bezoekers in de winkel. De verhouding passanten vóór een winkel en de bezoekers ín de winkel noemen we de capture rate. Een goede marketingcampagne zal leiden tot een hogere capture rate en geeft in veel gevallen het beste beeld van het effect van een campagne. Wanneer op deze manier het 'echte' aantal extra bezoekers tegen de conversie en het gemiddelde bonbedrag wordt weggezet, ontstaat een reëler beeld van de impact van de marketing. 

Customer journey

Na het berekenen van de capture rate is een realistisch beeld ontstaan over de verhouding passanten en aantal bezoekers in de winkel. Deze cijfers kun je vervolgens vergelijken met het online surfgedrag in diezelfde periode, waardoor je inzicht krijgt in het on- en offline winkelgedrag gedurende de looptijd van de (crossmediale) campagne.  Deze ‘shopping index’ is een weergave van het actuele on- en offline winkelgedrag in Nederland. De passantenaantallen in winkelstraten zijn uitgesplitst naar regio en weekdag. De index van het online winkelgedrag kan bovendien verder worden uitgesplitst per branche, zodat je naast het algemene online shoppinggedrag ook in kunt zoomen op specifieke branches.

Van A tot Z in kaart gebracht

Nu kan de customer journey van a tot z in kaart worden gebracht. Wanneer koopt de consument liever online dan wel offline? Welke concurrenten bezoekt hij online en heeft het weer een grote invloed op de drukte in de winkelstraten? Het in kaart brengen van de customer journey zal inzicht geven in deze vragen. 

Kortom, wil je de effectiviteit meten van een campagne, dan zijn onderstaande onderdelen onmisbaar in de berekening. 

  • Bepaal de juiste KPI.
  • Drukte op straat bepaalt op A1-locaties voor een groot deel of het rustig of druk is in de winkel. Ga na wanneer deze momenten zijn, alvorens campagnes te lanceren. Wat zijn de beste dagen in de week?
  • Bepaal de drukte online en kijk welke dagen er veel wordt gesurft.
  • Denk na over tijd van het jaar en de week in de maand (salarisweken) 
  • Een niet onbelangrijke factor is nog steeds het weer en niets is zo onvoorspelbaar. 
  • Bereken de capture rate, dus de verhouding passanten en winkelbezoekers, waardoor een juist beeld ontstaat van het omzetpotentieel.

Een campagne kan dus wel degelijk succesvol zijn geweest, maar dankzij ons klimaat letterlijk in het water zijn gevallen. Er is niets zo onvoorspelbaar als het weer, en helaas zijn contracten voor mediazendtijd niet altijd uit te stellen. 

In het geval van de retailer die ongelukkig was met de bezoekersaantallen kan worden uitgelegd dat het tegenvallende winkelbezoek te maken had met het tegenvallende aantal passanten; een campagne kan dan wel degelijk succesvol zijn geweest ondanks tegenvallende bezoeken. De capture rate geeft een sluitend antwoord op dit soort vragen. 

Geplaatst op: 13/07/15

Personeelsplanningen maken is geen sinecure, en al helemaal niet voor grotere retailketens die vaak tientallen filialen moeten bemensen. Traditionele planningen zijn vaak gebaseerd op routine, op resultaten uit verleden en worden klakkeloos vertaald naar het beschikbare budget en de begroting voor het lopende jaar. Met behulp van Big Data kan dit tegenwoordig een stuk beter en efficiënter! 

Dankzij de voordelen die moderne analysetechnieken te bieden hebben kan met een data-gedreven methode op ieder moment precies berekend worden wat het optimale aantal personeel op de drukke en rustige momenten zou moeten zijn. Dit zorgt voor een hogere conversie waar verschillende innovatieve retailers nu al de vruchten van plukken.  

Retailers nemen het vaak voor lief dat winkels tijdens drukke momenten onderbezet en tijdens rustige momenten overbezet zijn. Maar met slim plannen kunnen er grote omzetstijgingen te realiseren zijn! Personeelsbeleid kan beter worden afgestemd op de drukte buiten. 

Wat houdt personeelsplannen 2.0 in ?

Personeelsplannen 2.0 is een real-time data-gedreven methode die zorgt voor een optimale personeelsbezetting. Personeelsplannen 2.0 is meer dan alleen passanten tellen en de inzet van FTE’s. De drukte in de winkelstraat heeft een grote invloed op het drukteverloop binnen de winkel en is een goede indicatie en voorspeller voor het bezoekerspotentieel. Dankzij het aanpassen van de personeelsplanning mede op het aantal passanten buiten op straat, wordt de kans kleiner dat die passanten, zodra die een voet over de drempel zetten, worden geconfronteerd met een tekort aan personeel. Klanten krijgen tijdens drukke momenten minder salestijd en daardoor zakt de conversie en daarmee de omzet. We halen niet er uit, wat erin zit! De salestijd per bezoeker zou gelijk moeten blijven tijdens piekdruktes waardoor een hogere omzet gerealiseerd kan worden.

De tool voor flexibilisering in personeelsbeleid

De data-gedreven methode kan worden ingezet als tool voor flexibilisering van de inzet van personeel. Retailers kunnen het personeel op rustige momenten later laten beginnen  of op rustige momenten aan het eind van de dag eerder laten vertrekken, mits bekend is wat de drukte op straat zou kunnen zijn. Juist deze flexibiliteit in de personeelsinzet blijkt een zeer positieve uitwerking te hebben op de conversie. Dit is waar de winst te behalen valt voor de retailers.

De tool voor multi-inzetbaarheid van uw personeel in een omnichannel omgeving

Omnichannel Retailers met een online Business Model kunnen verder inspelen op ‘behavioral targeting’. Online data wordt aangevuld met data ‘rondom’ de fysieke winkel. Dankzij de combinatie van online data en analyses over het gedrag in de winkelstraat ontstaat er een beeld over ‘shoppend Nederland’ waardoor personeel efficiënter ingezet kan worden op basis van real-time data. In de winkel en op kantoor en vice versa. Het personeel wordt niet alleen beter inzetbaar, maar kan door haar toegenomen kennis ook de merkwaarde beter vertalen richting de klant. En al deze wegen naar succes beginnen bij het weten en meten van uw toestroom aan potentiële klanten. Neem geheel vrijblijvend contact op met onze consultants om te horen hoe personeelsplannen 2.0 in uw organisatie geïmplementeerd kan worden.

Geplaatst op: 09/07/15

Voorkom een Amsterdamse Noord-Zuid lijn discussie, en pak de koe bij de horens nog voordat het bouwproject van start gaat.

De aankondiging van wegwerkzaamheden of herstructurering in een winkelgebied kan voor veel hoofdpijn zorgen. Zeker op plekken waar de publieke ruimte beperkt is en retailers sterk afhankelijk zijn van de passantenstromen ligt een conflict tussen overheid en retailer op de loer.  Hoe kunnen gemeenten en retailers het beste afrekenen met de discussie over mogelijke inkomstenderving? Zet data analyses in! Het tellen van passanten, en het volgen van loopstromen laat de werkelijke impact zien.

 

Jagen bouwprojecten klanten weg?

De retailer ziet het belang van vernieuwingen aan de openbare weg, maar maakt zich tegelijk zorgen over de daling van zijn inkomsten tijdens de verbouwing. Wat als er straks niemand meer langs mijn winkel loopt? En wie moet er dan voor de geleden schade opdraaien? De zorgen van de retailer zijn op zich niet geheel onterecht, want in veel gevallen kunnen we stellen dat wegonderbrekingen een tijdelijk negatief effect hebben op de bezoekersaantallen. De gemeente heeft echter de taak om een gebied te blijven vernieuwen. Op de lange termijn zal de tevredenheid van de bezoeker, en de economische bedrijvigheid dankzij deze plannen toenemen. Bij kleine bouwprojecten is het ongemak wel te overzien, maar bij grootschalige bouwprojecten kun je niet meer spreken over een ‘tijdelijk negatief effect’ die retailers wel op kunnen vangen. De overheid wordt daardoor regelmatig geconfronteerd met schadevergoedingsverzoeken als gevolg van omzetderving door wegafsluitingen of wegwerkzaamheden. Hoe kunnen gemeenten en retailers hier anno 2015 het beste mee omgaan?

Meten is weten

Nog voordat er een discussie over inkomstenderving zou kunnen komen, is het verstandig om de impact van de werkzaamheden te meten door passantenaantallen en loopstromen te meten. Daarna wordt het zaak om de loopstroom te vertalen naar een koopstroom. Hoeveel zijn passanten werkelijk waard? Wat scheelt een gemiste passant aan inkomsten? Wat voor gevolgen heeft het voor de Capture Rate? En zijn de gevolgen voor de horeca en de retail gelijk?

Voorkomen is beter dan genezen

Dankzij passantenonderzoek voor aanvang van wegwerkzaamheden ontstaat er inzicht in de huidige loopstromen en het aantal passanten. Het helpt gemeenten en retailers om inzicht te krijgen in het aantal passanten voor én na de verandering. Met een gedegen nulmeting kunnen veel ingewikkelde discussies in de toekomst voorkomen worden. Door de data te laten spreken kan voorkomen worden dat gemeente en retailer in een vruchteloze ‘welles-nietes’-discussie zullen verzanden.

Verzamel extra bezoekersinformatie uit de nabije omgeving

Als aanvulling op deze metingen kunnen ten behoeve van het loopstroomonderzoek en de bredere context van een nadeelcompensatieregeling ook metingen worden verricht in de nabije omgeving. Hierdoor kan extra bezoekersinformatie verzameld worden waarmee de uitwisseling tussen het betreffende gebied en de nabij gelegen gebieden kan worden vastgesteld. Dit geeft unieke inzichten in de economische relevantie en bijeffecten van de herstructurering van het projectgebied. De resultaten van deze vaste meetpunten kunnen bovendien worden ingezet tijdens de analysefase om data te duiden en in perspectief te zetten van seizoen, dag/nacht, weekend-door-de-week en kunnen op deze wijze ook weer bijdragen in de vaststelling van de nadeelcompensatie. De meetapparatuur van CityTraffic kan ingezet worden voor een dergelijke nulmeting, neem contact met ons op voor een vrijblijvend consult.

Geplaatst op: 09/07/15

Het lijkt zo eenvoudig: bezoekers tellen op evenementen. Maar hoe zit het op locaties waar de infrastructuur voor metingen niet zo voor de hand ligt? Denk bijvoorbeeld aan concerten die plaatsvinden in afgelegen gebieden, festivals, een bootjes parade, of een zomerbraderie in het park. Vaak zijn het evenementen waar geen directe ticketverkoop voor is, maar waar het wel interessant van is om de bezoekersinformatie te weten.

 

Met onze mobiele meetpunten kunnen wij nu altijd en overal 24/7 de passantenstromen op evenementen registreren: hoe lang men blijft, hoe vaak men terugkeert, maar ook de drukste plekken worden met onze apparatuur inzichtelijk.

Mobiele meetpunten

CityTraffic meet het hele jaar door meer dan 300 belangrijke winkelstraten in de Benelux, maar de teloplossingen worden steeds flexibeler. Steeds meer overheidsinstanties, evenementenorganisatoren en gemeenten zijn op zoek naar een tijdelijke oplossing om het effect van eenmalige of terugkerende evenementen te meten. Daarvoor heeft CityTraffic een aantal speciale mobiele units ontwikkeld die bestaan uit sensoren die met een eigen stroomvoorziening en mobiel internet kunnen functioneren. Die sensoren staan continu met onze database in verbinding, zodat ook de werkelijke fysieke uitwisseling met winkelstraten of de steden in de omgeving in kaart gebracht kan worden. Zo weten organisatoren niet alleen hoe druk het was op het evenement, maar ook waar in de omgeving de bezoekers nog meer zijn geweest.

De werkwijze

Bij grote evenementen wordt vooraf de locatie bezocht door onze medewerkers. We bekijken de oppervlakte van het gebied, en maken indien van toepassing een plan van aanpak op basis van de plattegrond. Het aantal mobiele meetpunten wordt berekend en de apparatuur wordt geïnstalleerd en opgeladen. We zorgen voor een projectmanager op locatie die de coördinatie van de meetapparatuur regelt en stappen vervolgens in onze bus naar het evenement. Uiteraard vol goede zin, want dit zijn meestal geen vervelende momenten om onderzoek te verrichten.

De analyse

Vervolgens zitten er op onze thuisbasis analisten klaar om die datastroom te valideren en controleren. De analyse laat naast het aantal unieke bezoekers ook de verblijfstijden en het drukteverloop zien. Daaruit zal blijken of het evenement het verwachte aantal bezoekers ook daadwerkelijk heeft gehaald. De verblijfstijden zijn een goede indicatie voor het organisatorische aspect van het evenement. Zo kan een korte verblijfstijd een indicatie zijn van te lange wachtrijen bij de bar of toilet. Door per minuut naar de drukteverschillen op locaties te kijken kunnen dergelijke trends al met een paar meetpunten vastgelegd worden.

Nog meer weten over de bezoeker?

Tevens werkt CityTraffic samen met marktonderzoeksbureaus waardoor er ook  kwalitatieve bezoekersinzichten onderzocht kunnen worden, zoals onderzoek naar de doelgroep en tevredenheid. Zo bieden we u een totaalbeeld van het succes van uw evenementen. Neem nu geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor een evenementenmonitor te bespreken. Ook kunnen wij u voorbeelden toezenden van monitors die wij voor andere gemeenten opgesteld hebben. Mail hiervoor naar c.ghazzi@citytraffic.nl

citytraffic.nl/evenementenmonitor

Geplaatst op: 09/07/15

Tijdens de afgelopen zomerse weken was het nou niet bepaald druk in de winkelstraten. In juni vielen de passantentaantallen over het algemeen dan ook behoorlijk tegen in Nederland. In juni dit jaar kon CityTraffic gemiddeld 3 % minder passanten tellen dan in juni vorig jaar. Maar ondanks deze rustige maand, werden er in de eerste helft van 2015 toch nog steeds meer passanten gesignaleerd dan vorig jaar. Dit blijkt uit de recente kwartaalcijfers die CityTraffic over de passantentellingen van Q2 heeft gepubliceerd.

Cumulatief gezien waren er na afloop van het tweede kwartaal ongeveer 0,7 procent meer passanten gesignaleerd. Dit is op zich goed nieuws voor de retailer, al lijkt de positieve trend halverwege de maand mei om te zijn geslagen.  Halverwege het kwartaal stonden de passantenaantallen cumulatief nog op een riante voorsprong van 2 procent ten opzichte van vorig jaar, maar sindsdien is er een onafgebroken neerwaartse trend ingezet. Dit zien we ook terug in de maandverschillen met vorig jaar:

Voor een deel had dit te maken met een ongelukkige verschuiving van de voorjaarsfeestdagen. De feestdagen vielen niet optimaal voor winkeliers, waardoor er een aantal goede winkeldagen weg zijn gevallen. Deze zouden dan gecompenseerd moeten worden in de weekenden, maar door de flinke temperatuurverschillen is dit herhaaldelijk niet het geval geweest. Vaak wisselden koele weekdagen zich af met warme weekenden, en dit contrast heeft nou juist een sterk effect op de bezoekersaantallen. Zo bleek in de afgelopen weken maar weer dat de plotselinge hoge temperaturen een negatieve invloed kunnen hebben op de drukte in de winkelstraten.

Het positieve hoogtepunt in de passantentellingen lag in week 17, toen de verschuiving van de paasdagen gunstig viel voor de Jaar-op-Jaar vergelijking. Deze week werd opgevolgd door de drukste week van het kwartaal: week 18 waarin Koningsdag op een maandag viel. Voor retailers is dit misschien wel de beste dag van de week, omdat er zo geen hoge weekenddrukte misgelopen wordt en de maandag door de extra openingsuren en de vrije dag hier en daar misschien zelfs wel tot extra klanten zou hebben kunnen leiden. Naarmate het kwartaal vorderde ging het eigenlijk steeds minder goed met de bezoekersaantallen. De laatste week van juni was ook gelijk de week met het grootste negatieve verschil ten opzichte van vorig jaar.

Na het volgende kwartaal zullen de passantentellingen van CityTraffic uitwijzen of deze neerwaartse trend zich door gaat zetten of dat de retailers toch nog een drukke zomer tegemoet zullen gaan. 

                                                                
Neem voor meer informatie contact op met Rein Kloos,  op telefoonnummer  020 – 607 70 979

Nieuwere berichten Oudere berichten