Ons laatste nieuws en cases
gray_twitter gray_twitter

Ontvang onze nieuwsbrief

 

Geplaatst op: 27/05/14

Twintig ideeën hebben de ondernemers van het kernwinkelgebied in Leiden opgesteld. Eén van de meest populaire ideeën is het afschaffen van de koopavond op donderdag. In plaats daarvan zouden winkels langer open moeten blijven op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Dit is echter maar 1 van de 20 acties die door de ondernemers in het kernwinkelgebied van Leiden zijn bedacht. De gemeente heeft bewust een stap naar achteren gezet om ruimte te bieden aan retailondernemers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren en het centrummanagement leiden (CML). Deze partijen hebben gezamenlijk in de afgelopen maanden, onder leiding van Retail Management Center (RMC), een actieplan opgesteld om het winkelgebied aan te laten sluiten bij de wensen en eisen van hun doelgroep. Naast de koopavond-actie wordt er onder andere ook ingezet op gratis WIFI in de binnenstad, verdere samenwerking tussen ondernemers door cross-selling van elkaars producten en het aanbieden van oplaadpunten voor mobiele telefoons.

Voor dit traject heeft het bureau Retail Management Center hun  RMC Citybrandboxmethode ingezet. Gedurende verschillende ‘werkateliers’, gefaciliteerd en strategisch begeleid door RMC zijn de betrokken stakeholders in het kernwinkelgebied van Leiden gezamenlijk aan het werk gezet om tot één visie op hun gebiedsidentiteit en doelgroep te komen. Met als resultaat een groep van enthousiaste probleemeigenaren die de komende periode zelf de verschillende acties tot uitvoering gaan brengen. De gemeente Leiden is tevreden. In plaats van acties en beleid op te leggen is er nu een gezamenlijke aanpak opgesteld, zijn er meerde probleemeigenaren opgestaan en is er een groep van betrokken ondernemers gecreëerd. De acties zullen uiteindelijk leiden tot hogere bezoekersaantallen, bezoekfrequentie en een langere verblijfstijd. En daar zullen alle stakeholders in het gebied de vruchten van plukken!

Meer weten over dit traject in Leiden?  U kunt dit vinden op: http://www.rmc.nl/citybrandbox/

www.leiden.nl/retailstrategie

Creëren van acties tijdens een van de interactieve ‘werkateliers’: