Ons laatste nieuws en cases
gray_twitter gray_twitter

Ontvang onze nieuwsbrief

 

Geplaatst op: 30/09/14

Met een pintje op het terras of een frietje op het plein weet men in België de binnensteden doorgaans goed te vinden tijdens de zomermaanden. In veel steden stromen de winkelstraten vol als het weer wat warmer wordt, maar opvallend genoeg lijkt Kortrijk in dit geval een uitzondering op de regel te vormen. De bezoekersaantallen in Kortrijk bleven vorig jaar tijdens de zomermaanden namelijk gemiddeld zo’n 15% achter op het landelijk gemiddelde. Dit is vrij opmerkelijk, des te meer omdat het drukteverloop in Kortrijk normaal gesproken vrij gelijk opgaat met de rest van België. Hoe kan het dat Kortrijk juist in de zomermaanden relatief slecht scoort op de bezoekersaantallen?

CityTraffic verricht sinds 2012 passantentellingen in België en ziet vooral in de zomer een opmerkelijke trend in de binnenstad van Kortrijk. Gezien het landelijk gemiddelde zou je hier een stijging in het druktebeeld verwachten, net zoals we dat bijvoorbeeld zien in onder meer Gent, Brugge en Oostende, maar hier in Kortrijk blijft deze stijging opvallend genoeg uit. En dat terwijl de historische binnenstad over het algemeen toch best veel te bieden heeft aan toeristen. Buiten de zomer om zijn er wel degelijk pieken in de drukte, tijdens evenementen als de Tinekesfeesten, Golden River City Jazz Festival en de Sinksenfeesten. Dit zijn echter tijdelijke impulsen aan het druktebeeld die niet kunnen verhelpen dat de straten vanaf juli enigszins leeglopen in Kortrijk.

Een mogelijk verband zou kunnen liggen in het feit dat er doorgaans veel studenten te vinden zijn in Kortrijk, de belangrijkste West-Vlaamse studentenstad. Mogelijk verlaten deze studenten Kortrijk direct in de zomermaanden, wanneer ze de studieboeken hebben dichtgeslagen na de laatste tentamens van het jaar. Dit is natuurlijk leuk voor de studenten, maar het is tegelijkertijd ook zonde voor de stad. Want minder bezoekers in de straten betekent immers ook minder potentiële klanten voor de winkels en daarmee ook een negatieve invloed op het economische klimaat in de regio. 

Kortrijk zou er dan ook zeker gebaat bij zijn om ook in de zomermaanden de stad interessant te maken en behouden voor bezoekers, zowel van binnen als van buitenaf. Het is dan ook raadzaam om te investeren in evenementen en het bevorderen van toerisme gedurende deze specifieke periode en vervolgens nauwkeurig het effect op de binnenstad te monitoren. Zo kunnen de cijfers van CityTraffic na afloop van deze zomer bijvoorbeeld direct uitwijzen of Kortrijk dit jaar beter van de potentiële zomerdrukte heeft kunnen profiteren. Want hoe attractief Kortrijk op dit moment ook al is, het moge duidelijk zijn dat hier nog een grote kans voor het grijpen ligt!