Ons laatste nieuws en cases
gray_twitter gray_twitter

Ontvang onze nieuwsbrief

 

Geplaatst op: 27/05/14

Een vergelijking tussen Limburg en Brabant roept altijd een gezonde dosis rivaliteit op. Of het nu over het échte carnaval gaat, het kwaliteitsverschil tussen de voetbalclubs of de stad met de gezelligste inwoners: beide provincies willen graag als de betere uit de bus komen. Maar hoe zit het nu als we het winkelklimaat van de provincies eens tegen elkaar afzetten? Waar kun je beter winkelen en moet je als ondernemer je ogen op richten? Om de verschillen in kaart te brengen heeft CityTraffic zich gewaagd aan een kwantitatieve prestatie-analyse van de belangrijkste winkelgebieden in Limburg en Noord-Brabant. Wie heeft het beste winkelklimaat?

Om deze vraag te beantwoorden hebben wij zes Noord-Brabantse binnensteden vergeleken met vijf Limburgse binnensteden. In deze prestatie-analyse hebben wij de binnensteden bekeken op basis van een aantal kwantitatieve indicatoren die gezamenlijk de kwaliteit van het winkelklimaat van de binnensteden inzichtelijk maken. Deze indicatoren hebben betrekking op het winkelaanbod, het druktebeeld in de kernwinkelgebieden en de leegstand in de desbetreffende steden. De onderzochte Brabantse steden zijn Den Bosch, Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en Oss. Uit Limburg hebben wij Maastricht, Heerlen, Venlo, Roermond en Weert opgenomen in de vergelijking. Hieruit zijn een aantal opvallende conclusies te trekken.

Het winkelaanbod in Limburg is beter
Uit de resultaten blijkt dat de Limburgse steden voornamelijk goed scoren op het winkelaanbod. Zo hebben de Limburgse steden over het algemeen een hoog  aantal winkels per inwoner en een groot winkeloppervlak per inwoner. Zo had de gemeente Roermond in 2012 meer dan 650 winkels, wat vergelijkbaar is met veel grotere steden als Delft of Zoetermeer. Brabantse steden hebben relatief een stuk minder winkels en winkeloppervlakte per inwoner. De stad met de minste winkels per inwoner in deze provincie is Tilburg. De tweede stad van Brabant en zesde stad van Nederland heeft met 1.152 winkels en 296.490 m² winkeloppervlakte relatief weinig aanbod gezien het grote aantal inwoners in de stad. En hoewel er in Brabant meer supermarkten zijn dan in Limburg, moeten de Brabanders gemiddeld een grotere afstand afleggen tot een supermarkt.

De Brabantse steden worden beter bezocht, maar Limburg loopt in
Op basis van druktebeeld scoren de Brabantse binnensteden in onze steekproef beter dan Limburg. De belangrijkste winkelstraten in deze steden worden meer bezocht en zijn drukker dan de Limburgse winkelstraten. Ons drukst gemeten punt in Brabant is de Demer in Eindhoven. In 2013 werden hier meer dan 9 miljoen passanten gesignaleerd. In Limburg is de stijging van de bezoekersaantallen ten opzichte van 2012 echter groter. Hierin is Limburg dus bezig met een inhaalslag.

Limburgse steden hebben meer last van leegstand
Limburg heeft in veel steden te kampen met een vrij hoge leegstand. Dit zien we terug in de scores op deze variabelen. Geen van de onderzochte Limburgse steden had een lagere leegstand dan het Nederlandse gemiddelde. Brabantse steden doen het hierin een stuk beter. Zo ligt de leegstand in Den Bosch ver onder het Nederlandse gemiddelde.

Wie heeft het beste winkelklimaat?
Hieruit kunnen wij opmaken dat het een gelijke strijd is wat betreft het winkelklimaat in Limburg en Brabant. Limburg scoort beter op de vier variabelen winkelaanbod, winkeloppervlakte, afstand tot supermarkt en stijging van de bezoekersaantallen. Noord-Brabant scoort op haar beurt weer beter op de hoeveelheid supermarkten, de passantenaantallen en de ontwikkeling van de leegstand. Zo is te zien dat het winkelklimaat in beide provincies zijn voor- en nadelen heeft. De strijd tussen de provincies is hiermee dus nog niet volledig beslist, maar we zullen de ontwikkelingen blijven volgen tot er een overtuigende winnaar is!

Het complete scorerapport van de vergelijking Noord-Brabant en Limburg ziet u in de afbeelding bovenaan de pagina rechts.