Ons laatste nieuws en cases
gray_twitter gray_twitter

Ontvang onze nieuwsbrief

 

Geplaatst op: 27/05/14

Het zal de retailers onder ons niet ontgaan zijn: het was dit jaar aanzienlijk rustiger in de winkelgebieden dan in 2012. Door heel het land hadden steden te maken met tegenvallende bezoekersaantallen in de belangrijkste winkelstraten. Een aanhoudende economische crisis en een veranderende consument die steeds meer aankopen doet op het internet, lijken invloed te hebben gehad op de drukte in de binnensteden.

De grootste drukteverschillen zagen we in het tweede kwartaal, toen er door CityTraffic wekelijks gemiddeld maar liefst 16% minder bezoekers geteld werden dan in 2012. Waarschijnlijk heeft dit veel te maken gehad met het langdurig uitblijvende voorjaarsweer. Dit jaar leken we het voorjaar namelijk voor de verandering eens helemaal over te slaan, om direct vanuit de winter de zomer in te stappen. Dit hebben we duidelijk terug kunnen zien in de bezoekerstrends, maar gelukkig zagen we vanaf de tweede helft van het jaar weer een stijgende lijn in het druktebeeld. Even leek het erop dat we de bezoekersaantallen van het voorgaande jaar toch weer in zouden halen, maar helaas bleek de stijgende trend slechts van korte duur. Met een wekelijkse afwijking van -6% was de tweede helft van 2013 weliswaar minder slecht dan de eerste helft, maar lang niet goed genoeg om te compenseren voor het extreem rustige voorjaar. Al met al heeft dit dan ook geleid tot een flinke cumulatieve afname in de bezoekersaantallen in 2013 van maar liefst 13,8%.

Over het hele jaar gezien is het dus minder druk geworden in de winkelgebieden. Maar wat valt er nog meer te zeggen over het winkelgedrag in 2013? CityTraffic zoomde in op de verdeling van de winkeltijd en daaruit bleek dat ook het gebruikelijke druktebeeld veranderd is in 2013.

Drukste dagen minder druk, is dit het einde van de zondagsrust?

“Als je rustig wilt winkelen moet je op maandag gaan, want op zaterdag is het een drukte van jewelste”. Dergelijke uitspraken zien we vaak als een vanzelfsprekendheid, maar het blijft altijd interessant om de waarheid achter de woorden te monitoren. Dat blijkt wel weer uit het feit dat we dit jaar kleine verschuivingen terugzien in de verdeling van de bezoekersaantallen over de verschillende weekdagen. Nog altijd zijn de donderdag en de zaterdag de drukste dagen van de week, maar het weekaandeel van deze dagen lijkt dit jaar iets te zijn gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook de vrijdag lijkt dit jaar iets aan winkelpopulariteit te hebben ingeleverd. Uiteraard heeft deze afname tot gevolg dat de andere dagen iets drukker zijn geworden. Zo zien we dat de dinsdag, woensdag en zondag dit jaar verhoudingsgewijs een stuk drukker zijn geworden. Vooral de drukkere zondag is hier opvallend. Blijkbaar hebben de extra koopzondagen in verschillende steden van Nederland een zichtbaar positieve uitwerking gehad op de bezoekersaantallen. Wel blijft de zondag in absolute bezoekersaantallen nog steeds de minst drukke dag van de week, dus in die zin is het voorlopig nog niet gedaan met de zondagsrust in de winkelgebieden.

Het dagverloop

Tevens is onderzocht of het gemiddelde dagverloop dit jaar is veranderd. Hiervoor is gekeken naar het gemiddelde uurverloop per dag in de afgelopen drie weken ten opzichte van 2012. Wat hier opvalt, is dat de bezoekers in 2013 iets vroeger lijken te gaan winkelen dan in 2012. We zien hier dus een lichte verschuiving van het druktebeeld van de middag naar de ochtend. Tussen 13.00 en 17.00 is de daling het grootst. In de avonduren zien we overigens geen grote verschillen tussen 2012 en 2013.

Op naar 2014

Al met al was 2013 zeker weer een interessant jaar wat betreft de ontwikkeling van de bezoekersaantallen in de belangrijkste winkelgebieden van Nederland. Wel is het te hopen dat we in 2014 een drukker voorjaar zullen krijgen dan in 2013, want we hebben dit jaar een goed voorbeeld kunnen zien van hoe een uitblijvend voorjaar de bezoekersaantallen in de winkelgebieden behoorlijk nadelig kan beïnvloeden. Maar hoe druk het straks ook zal gaat worden, wij zijn in ieder geval zeer benieuwd naar wat het komende jaar ons allemaal zal brengen aan bezoekersaantallen in de winkelgebieden.