Privacy

CityTraffic hecht veel waarde aan privacy. Wij toetsen onze diensten dan ook regelmatig aan de huidige regelgeving en volgen de ontwikkelingen hieromtrent op de voet. 

CityTraffic anonimiseert data
Citytraffic telt de drukte en maakt hiervan geaggregeerde rapporten zonder dat er op enige wijze een koppeling wordt gemaakt met individuele persoonsgegevens. Er worden geen MAC-adressen aan onze klanten geleverd. Al onze bewerkingen verlopen volledig anoniem, vergelijkbaar met de wijze waarop bijvoorbeeld dagelijks de files in Nederland worden gemeten. Bovendien worden de benodigde MAC-adressen voor deze berekeningen automatisch versleuteld zodat er onmogelijk een link naar een individueel persoon gelegd kan worden.

Opt-out mogelijkheid
Wij geven iedereen de mogelijkheid om zijn MAC-adressen van mobiele apparaten op onze website aan te melden voor een opt-out register. Hierna worden deze MAC-adressen niet langer geteld en meegenomen in onze onderzoeken. 

De laatste versie van ons privacy protocol kunt u downloaden via de onderstaande link. 

Download ons privacybeleid mbt passantentellingen of neem een kijkje op onze speciale privacy-pagina.