Kwartaalrapport voor binnensteden

gratis_btn

Alle informatie over het aantal bezoekers in de binnenstad, samengevat in één overzichtelijk rapport. Ontvang nu vier keer per jaar het kwartaalrapport en kom alles te weten over de unieke bezoekersaantallen, bezoekfrequentie, verblijfstijd en het shoppergedrag in een binnenstad.

Download voorbeeld Koop dit product

 

Metingen in dit product

Verblijfstijd

Door de verblijfstijden bij te houden meten wij indirecte tevredenheid van de bezoekers.

 

Unieke bezoekersaantallen

Met unieke bezoekersaantallen weet u exact de grootte van de doelgroep op een locatie.

In een standaard passantentelling worden bezoekers meermaals meegeteld, bijvoorbeeld omdat men terugkomt. Onze apparatuur is in staat deze dubbeltellingen uit de resultaten te filteren en zo tot unieke bezoekersaantallen te komen.

Onze producten met deze meting:

 

Passantentellingen

Wij meten sinds 2010 tot op het half uur nauwkeurig hoe druk het is in uw straat.

De CityTraffic Index is een weergave van het aantal passanten dat wekelijks verschillende typen winkelgebieden bezoekt. De CityTraffic Index wordt wekelijks geactualiseerd door het druktebeeld bij onze honderden telpunten te meten en samen te vatten in een landelijke trend. Inmiddels kunt u kiezen voor een landelijke of lokale drukte index. Ook kunt u kiezen voor boodschappencentra, A1 winkelstraten of perifere detailhandel locaties.

Onze producten met deze meting:

 

Bezoekfrequentie

Een goede graadmeter voor de aantrekkingskracht van het winkelgebied. Hoe vaker men terugkomt, hoe lokaler men is, hoe beter het is. Winkelgebieden met lokale klanten houden hun klanten vast en zijn toekomstbestendig.

 

 

Cases bij dit product

Geplaatst op: 27/10/15

Van 18 tot en met 20 november vindt in Cannes de 21e Mapic plaats, de internationale winkelvastgoed beurs met meer dan 8.400 internationale deelnemers, waarvan 2.400 retailers en 2.300 projectontwikkelaars. 3 dagen exhibities, conferenties en netwerk evenementen gericht op alle vormen van winkelvastgoed: binnensteden, winkelcentra, outletcentra en leisure gebieden. PFM Footfall Intelligence zal samen met haar partners CityTraffic en Retail Management Center aanwezig zijn op stand P-1.F20.

Geplaatst op: 28/11/14

Bron: NRC, 27 november 2014
Door: Christopher Breemer en Maurice Geluk

Alle ballen op de binnenstad
Over vier jaar vraagt niemand meer waar het centrum en de gezelligheid zijn.

Rotterdam – Meer bezoekers in de binnenstad die ook nog eens langer verblijven. Het is de nadrukkelijke wens van het Rotterdamse #Kendoe-college van burgemeester en wethouders. De twee uur die het winkelende en cultuursnuivende publiek gemiddeld in het centrum doorbrengt, moet daarom met 10 procent omhoog. De komende jaren gaan alle ballen op een levendige, maar ook logische binnenstad.

De Maasstad wil meer zijn dan een goed georganiseerde shoppingmachine. Met winkelend publiek dat blijft hangen voor een drankje, kantoorpersoneel dat ook 's avonds zijn vertier vindt en een buitenruimte waar het prettig vertoeven is. De gemeente Rotterdam lanceert daarom de komende jaren een bonte mix van maatregelen en experimenten die bezoekers van de binnenstad verleiden om langer te blijven. Eind 2018 wil de gemeente Rotterdam zo'n 6 miljoen bezoekuren extra kunnen afvinken. Dat brengt zowel extra geld in het laatje als meer leven in de brouwerij.

Op dit moment telt de binnenstad zo’n 32.000 bewoners. Dat mogen er wat de gemeente betreft veel meer zijn. “Ik wil graag naar vijftig- tot zestigduizend bewoners toe”, zegt Astrid Sanson, directeur Binnenstad en Stedelijke kwaliteit. Daarbij gaat het niet alleen om hoogbouw, maar ook om het beter benutten van de schaarse ruimte. Sanson noemt als voorbeeld het gat tussen het Hilton Hotel en de oude Thalia-bioscoop op de West-Kruiskade. “Op dit moment is het een ingang voor een parkeergarage, maar tevens een uitstekende plek om te bouwen. Verder denken we aan het transformeren van leegstaande kantoren tot geschikte woonruimte.”

Een belangrijke ingreep is dat de postzegels die het uitgestrekte stadscentrum rijk is, aan elkaar geplakt worden. Daartussen komen vanuit het perspectief van de bezoeker natuurlijke looproutes. Zo wordt de overgang van de Binnenrotte naar de Oude Haven aangepakt. Ook studeert de gemeente op een nieuw elan voor de Coolsingel. “Als het voor bezoekers gemakkelijker is om een weg te vinden naar plekken in de stad die leuk zijn, blijven ze langer”, stelt Erik Braun, stedelijk econoom van de Erasmus Universiteit. “En een langer verblijf betekent in de regel meer uitgaven.”

De tijdelijke terrasvlonders en tuintjes op parkeerplaatsen, die tegen het eind van de zomer de binnenstad versierden, waren een promotie van een nieuwe visie op parkeren. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, terwijl de auto in de parkeergarage verdwijnt. Twee experimenten die bij ondernemers, bezoekers en de gemeente goed zijn gevallen. Daarnaast richt de gemeente Park+Walk-garages in aan de buitenrand van de binnenstad. “Dat past binnen ons streven om gelijkwaardigheid tussen voetgangers, fietsers en het autoverkeer te creëren”, aldus Astrid Sanson.

In het centrum mag van het Rotterdamse college ook weer geluid gemaakt worden. Adriaan Visser, wethouder Binnenstad, heeft een plan klaarliggen op basis waarvan horecaondernemers twee uur langer ontheffing van de geluidsnormen kunnen aanvragen. Een maatregel die op gespannen voet staat met de wens tot meer bewoners in het centrum. Kritiek die Visser direct pareert: “Een binnenstad die succesvol is, is levendig. En zo'n binnenstad maakt geluid.”

Visser heeft zich nadrukkelijk gemengd in de al langer durende discussie rondom een nieuw, middelgroot podium in de stad. “We hebben Ahoy en Bird, maar niets daar tussenin. Zo’n poppodium past prima in de binnenstad, maar we zijn wel afhankelijk van de markt. Er moet iemand opstaan die zegt: ik doe het. De gemeente denkt maar wat graag mee.”

Om te controleren of de verblijfsduur daadwerkelijk toeneemt, worden vanaf volgend jaar worden alle bezoekersstromen in de binnenstad gemonitord. CityTraffic legt momenteel de laatste hand aan de aanleg van een cordon van sensoren om het stadscentrum. “Deze kastjes vangen wifi- en bluetooth-signalen van passanten op”, zegt Huib Lubbers, directeur van CityTraffic. “Daarmee kunnen we nauwkeurig de verblijfstijd in kaart brengen.” Iets wat volgens Lubbers steeds belangrijker wordt, nu de drukte in winkelstraten overwegend afneemt. De identiteit van de passanten blijft anoniem, verzekert hij.

Geplaatst op: 18/11/14

Dat het op het strand druk wordt als het warm is zal natuurlijk niemand verbazen, maar hoe zit dit nou eigenlijk in de winkelstraten? De afgelopen zomer zagen we bijvoorbeeld een massastroom van mensen naar de boulevard van Scheveningen, toen op 18 en 19 juli de eerste twee officiële tropische dagen van het jaar aangebroken waren. De hoge temperaturen zorgden voor een massastroom van mensen naar de kust. CityTraffic telde op deze dagen samen zelfs bijna 200.000 unieke bezoekers op de boulevard van Scheveningen. Een hoogtepunt voor de kustplaats, maar welk effect heeft goed weer op de winkelstraten die de mensen achter zich laten?

Dat temperatuur en druktebeeld hand in hand gaan in kustplaatsen is goed te zien in de onderstaande weergave van het druktebeeld in Scheveningen. Juni en juli waren twee warme en zonnige zomermaanden met hoge temperaturen en relatief weinig regen. We zien hier dan ook een hoge correlatie tussen bezoekersaantallen en temperatuur. Tegelijkertijd hebben we gemerkt dat de verblijfstijden sterk oplopen als het warmer wordt, tot gemiddeld bijna anderhalf uur in de maand juli in Scheveningen. In augustus daalde deze verblijfstijd weer met 9 minuten, in overeenkomst met de dalende temperaturen en een toename in de neerslag.

De correlatie tussen het weer en het drukteverloop in de rest van de Nederlandse winkelstraten lijkt een stuk minder sterk. Beter weer zorgt in de zomer niet altijd voor meer bezoekers in de winkelstraten. Zo was september landelijk gezien een zeer slechte maand voor de detailhandel, terwijl de temperaturen bijzonder hoog lagen voor de tijd van het jaar. De laatste twee weken waren er respectievelijk 19 en 16 procent minder bezoekers in de winkelstraten. Een verklaring voor deze lage aantallen is het warme weer eind september, terwijl de winkels ingesteld waren op de herfstdrukte die we een jaar eerder meemaakten in de winkelstraten. Dit jaar was het gemiddeld 7 graden warmer dan vorig jaar in deze periode, wat het winkelpubliek nou niet bepaald prikkelde om herfst- en winterkleding in te slaan. Het gevolg was een groot verschil met de passantenaantallen van vorig jaar.

Warm weer zorgt in winkelstraten dus niet direct voor meer winkelend publiek, en hieruit blijkt maar weer dat het voor retailers des te belangrijker is om het aanbod snel en actief op de actualiteit aan te passen. Wilt u ook weten over het druktebeeld in uw stad of winkelstraat of bent u benieuwd naar de verblijfstijden in uw winkelgebied? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier of mail ons via citytraffic@citytraffic.nl

Geplaatst op: 13/11/14

Bron: Haarlem Dagblad, 12 november 2014

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM - De koopavond op donderdag doet het in Haarlem opvallend slechter dan elders in het land.
Ook de maandag blijft merkwaardig achter als het gaat om bezoekcijfers van de binnenstad.

Gemeente: geen behoefte aan dagelijkse cijfers
Maar dat zijn nog niet eens de meest frappante gegevens. Recente cijfers laten zien dat de Grote Houtstraat gemiddeld over de week genomen zo’n twintig procent minder bezoekers trekt dan vorig jaar.
Het zijn zomaar een paar van de conclusies die te trekken zijn uit de metingen die het bedrijf CityTraffic sinds 2010 24 uur per dag zeven dagen in de week in Haarlemse winkelstraten verricht.
Het bedrijf doet deze metingen inmiddels in 120 gemeenten in Nederland. Tot verbazing van directeur Huib Lubbers doet de gemeente Haarlem tot nu toe niets met die cijfers. Lubbers: ,,Ik heb een paar keer
aangeklopt, maar er is geen interesse voor, zo lijkt.’’ CityTraffic meet bezoekers aan de hand van elektronische kastjes die bluetooth- en wifi-gegevens registreert. Dat maakt dat elke registratie aan één
unieke voorbijganger is gekoppeld. In Haarlem hangen kastjes in de Grote Houtstraat, de Anegang, Zijlweg, Cronjéstraat en winkelcentrum Schalkwijk.

Afnemers
Voor de Haarlemse cijfers heeft het bedrijf nu zo’n twintig tot dertig afnemers. ,,Dat zijn grootwinkelketens die hun beleid mede afstemmen op dit soort cijfers’’, zegt Lubbers. ,,Zij hebben desgewenst dagelijks
inzicht in de actuele gegevens.’’ Wie de Haarlemse cijfers over 2013 naast de landelijke legt, ziet dat de stad het in dat jaar nog zeker niet slecht doet. Na een voorzichtige start zijn er tal van piekmomenten
waar Haarlem boven het gemiddelde scoort, zeker in evenementenmaand augustus. De meest recente cijfers over de Grote Houtstraat laten echter zien dat de grootste Haarlemse winkelstraat inmiddels flink
ónder het landelijk gemiddelde duikt. Lubbers: ,,Er zijn zeker steden die het slechter doen, maar Haarlem kan niet achterover leunen. Trends zetten door.’’

Slecht jaar
Over het algemeen geldt dat 2013 een ’slecht’ jaar was. Ten opzichte van 2012 kelderde het aantal bezoekers landelijk met tien procent. En die lijn wordt in 2014 doorgetrokken.’’ Lubbers: ,,Je ziet dat mensen meer op
internet kopen, en dat het winkelbezoek korter en doelgerichter is. Het van winkeltje naar winkeltje lopen gebeurt steeds minder. Wat verder onder meer opvalt, is dat het winkelbezoek langzaam verschuift naar een
later tijdstip.’’ Maar wat kan een gemeente met die gegevens? ,,Van alles! Het plannen van de evenementen zodat die optimaal economisch rendement bieden, bijvoorbeeld. Haarlem geeft erg veel geld uit aan
Citymarketing en evenementen zonder goed inzicht te hebben in de effecten.’’

Waarom?
Lubbers geeft een voorbeeld uit Leiden: ,,De Haarlemmerstraat daar is als winkelstraat eigenlijk te lang. Mede op basis van onze metingen zet de stad nu in op het eerste gedeelte en investeert miljoenen om daar een
aantrekkelijk wandelrondje te creëren.’’ Een ander voorbeeld dient zich aan als we bij de beweegbare afsluitpalen bij het Verwulft komen. ,,Met het afsluiten van de straat om 11 uur mogen er ook geen fietsers
meer door. Maar op basis van wat mag dat eigenlijk niet vanaf 11 uur? Misschien is 12 uur wel een beter moment. Dan zou je naar de cijfers moeten kijken.’’ De gemeente laat weten vast te willen houden aan de
metingen van een ander bedrijf: Locatus. Die telt handmatig en op momenten dat de gemeente opdracht geeft. Een woordvoerder: ,,Daarbij spelen kosten ook een rol. CityTraffic is aanmerkelijk duurder.’’ Volgens CityTraffic vraagt ze ’een paar duizend euro’ per jaar.

Geplaatst op: 27/05/14

Stem Kwartaal Rapport Binnenstad van Citytraffic naar de overwinning via www.innovation-awards.nl

Stemmen voor Publieksprijs

Sinds kort staat ons concept ingeschreven voor de Accenture Innovation Awards 2013. Om de publieksprijs in de wacht te slepen heeft het Kwartaal Rapport Binnenstad ‘votes’ nodig.

Het is nu mogelijk om stemmen uit te brengen via de website op Kwartaal Rapport Binnenstad.

Dit kan door te stemmen via de LinkedIn-, Twitter- en Facebook- knoppen. Tot en met 5 november 2013 kun je stemmen op je favoriete concept.

Over de Innovation Awards

Accenture heeft de Innovation Awards in het leven geroepen om bedrijven die uitzonderlijke innovatieve prestaties leveren de erkenning te geven die ze verdienen. Daarnaast brengt het evenement in kaart hoe het ervoor staat met innovatie in Nederland. Voor de juryprijzen – de Blauwe Tulp en de Groene Tulp – worden de genomineerden door vakkundige juryleden beoordeeld op mate van innovatie, succes en potentie.

De Groene Tulp is één industrie-overkoepelende prijs voor het meest duurzame concept van Nederlandse bodem. Accenture heeft samen met de Club van Rome de Groene Tulp in het leven geroepen om het belang van duurzame innovatie te benadrukken.