Unieke bezoekersaantallen

Het aantal unieke bezoekers wordt berekend uit de telling totaal aantal passanten. Hoe doen we dat? Een mac-adres dat geteld wordt, wordt geanonimiseerd door het op te knippen. Als voorbeeld gebruiken we de volgende vergelijking: een mac-adres met nummer 00:0C:6E:D2:11:E6 wordt meteen op de sensor veranderd in Rotterdam. Dit pseudoniem wordt naar de server gestuurd en daar veranderd in dam. Dam verwijst dan naar 4096 verschillende mogelijkheden. We berekenen een unieke bezoeker door vast te stellen of dam nog een keer bij dezelfde of een andere sensor wordt gesignaleerd op één dag. Het verwijst op deze manier niet terug naar unieke apparaten maar we kunnen wel berekeningen maken wat het aantal dubbeltellingen is of wat de gemiddelde tijd is tussen dat dam voor de eerste keer en dam voor de laatste keer is gesignaleerd. Zo stellen we het aantal unieke bezoekers vast of wat de uitwisseling tussen telpunten is. Hierdoor kunt u vaststellen wat de lokale koopkracht is of hoe de drukte in de binnenstad zich ontwikkelt. Volkomen privacy proof en zonder risico’s voor identificeerbaarheid, koppelbaarheid of herleidbaarheid.

Lees hoe de gemeente Alkmaar een effectief binnenstadsbeleid voert dankzij de data van CityTraffic en de inzichten van Bureau RMC

Schijf u in voor de nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws en veranderingen

Bureau RMC

B.2 Building
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP AMSTERDAM
Tel: 020 653 5588
info@citytraffic.nl