Telmethodes

Hoe wordt het aantal bezoekers geschat?

De druktetrends van bezoekers wordt berekend door de signalen van verschillende sensoren en verschillende databronnen om te zetten in tellingen per half uur. Per binnenstad en winkelgebied wordt het gemiddelde genomen van deze bronnen in het onderzoeksgebied. De meting wordt middels een index weergegeven. Deze wordt vergeleken met de voorgaande weken en met het jaar ervoor. Alle metingen worden gevalideerd met elkaar om een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de lokale trend weer te geven.

Hoe doen we dat?

Door de metingen van wifi sensoren, stereodetectoren, infraroodtellingen, googlemetingen en beschikbare handtellingen te combineren tot een betrouwbare index. Indien er sprake is van persoonsgegevens dan worden deze op de sensor gepseudonimiseerd. Het pseudoniem wordt weggegooid op de server en het schone getal wordt in de databestanden opgeslagen als een getal per tijdseenheid. Deze wordt per half uur opgeteld en opgeslagen. We realiseren ons dat dit een inschatting is. Hierdoor kunt u wel vaststellen wat de lokale koopkracht is of hoe de drukte in de binnenstad zich ontwikkelt. Volkomen privacy proof en zonder risico’s voor identificeerbaarheid, koppelbaarheid of herleidbaarheid.

Hieronder staan de verschilende telmethodes opgesomd met bijbehorende eigenschappen.

Scanner

Real-time inzicht

Alert functie

98% nauwkeurigheid

Koppeling met WhatsApp, email, website, matrixbord

Infrarood teller

Eenvoudig te plaatsen

Geschikt voor elke buitenlocatie

Nauwkeurig

In- en uitmeting

Telsensor

Telt passanten

Eenvoudig te plaatsen

Bereik van 20 meter

Mobiele telsensor met vaste stroom

Makkelijk voor tijdelijke oplossingen

In te zetten voor evenementen en buitenruimtes

Telt het aantal passanten

Uit te bereiden met een zonnepaneel

Mobiele telsensor zonder vaste stroom

Op plekken waar geen stroom beschikbaar is worden mobiele telsensoren met zonnepaneelstroom geplaatst. De installaties zijn voorzien van een accu en omvormer en kunnen geheel zelfstandig opereren. Deze oplossingen worden ingezet in natuurgebieden, standen en duinen, maar inmiddels ook langs waterwegen en dijken.

Mobility viewer

Groot bereik

Meet o.a. fietsers, voetgangers en auto´s

Ontworpen om te bevestigen op bestaande lantaarnpalen

Te gebruiken als real-time crowd management oplossing

Hoe we rapporteren

Een preview van de winkelindex is hieronder weergegeven. Voor een complete winkelindex, zie CityTraffic Winkelindex Voorbeeld.

Lekker makkelijk wekelijks in uw mailbox in pdf formaat. U hoeft niet in te loggen en u hoeft geen details aan te geven.
Zie de prijslijst voor de opsplitsing tussen Light, Premium en Premium+.

Het tellen van passanten is voor ons geen doel op zich. Het is een middel om tot een antwoord op een bredere vraag te komen. Daarom helpen onze data-analisten en adviseurs u graag bij u eventuele maatwerkvragen.

Schijf u in voor de nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws en veranderingen

Bureau RMC

B.2 Building
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP AMSTERDAM
Tel: 020 653 5588
info@citytraffic.nl