De metingen die CityTraffic voor u doet

CityTraffic telt sinds 2010 volautomatische passanten in de belangrijkste winkelstraten van Nederland en België. Dankzij onze hoogwaardige techniek meten wij niet alleen hoe druk het is, maar ook hoeveel unieke bezoekers er zijn in een winkelstraat, hoe lang zij verblijven, hoe zij lopen en hoe vaak zij terugkomen. Hieronder staan al onze metingen voor u op een rij en kunt u zien in welke producten deze informatie terugkomt.

 

Passantentellingen

Wij meten sinds 2010 tot op het half uur nauwkeurig hoe druk het is in uw straat.

De CityTraffic Index is een weergave van het aantal passanten dat wekelijks verschillende typen winkelgebieden bezoekt. De CityTraffic Index wordt wekelijks geactualiseerd door het druktebeeld bij onze honderden telpunten te meten en samen te vatten in een landelijke trend. Inmiddels kunt u kiezen voor een landelijke of lokale drukte index. Ook kunt u kiezen voor boodschappencentra, A1 winkelstraten of perifere detailhandel locaties.

Onze producten met deze meting:

 

Nationale index Capture Rate Datasets Binnenstadsindex Binnenstedenrapport

 

Unieke bezoekersaantallen

Met unieke bezoekersaantallen weet u exact de grootte van de doelgroep op een locatie.

In een standaard passantentelling worden bezoekers meermaals meegeteld, bijvoorbeeld omdat men terugkomt. Onze apparatuur is in staat deze dubbeltellingen uit de resultaten te filteren en zo tot unieke bezoekersaantallen te komen.

Onze producten met deze meting:

 

Capture Rate Binnenstedenrapport SmartTrace

 

Bezoekfrequentie

Een goede graadmeter voor de aantrekkingskracht van het winkelgebied. Hoe vaker men terugkomt, hoe lokaler men is, hoe beter het is. Winkelgebieden met lokale klanten houden hun klanten vast en zijn toekomstbestendig.

 

SmartTrace Binnenstedenrapport Datasets

 

Verblijfstijd

Door de verblijfstijden bij te houden meten wij indirecte tevredenheid van de bezoekers.

 

Binnenstedenrapport Datasets SmartTrace

 

Loopstromen

Met een loopstromenonderzoek kunnen wij mobiliteitsstromen nauwkeurig inzichtelijk maken.

 

SmartTrace Datasets

 

Weersinformatie

Wat is de invloed van het weer op de passantentellingen? Door weersinformatie van het KNMI toe te voegen aan onze producten geven wij extra inzicht en duiding aan de passantengegevens.

 

Nationale index Binnenstadsindex