Telmethode september 2022

Achtergrond passanten tellen m.b.v. wifi

Mobiele apparaten gebruiken wifi probe request om contact te maken met wifi netwerken. Gemiddeld stuurt een apparaat 55 van deze verzoeken uit per uur [1]. In deze probe request worden Media Access Control (MAC) adressen van het apparaat in kwestie meegestuurd. Dit zijn uniek identificeerbare adressen.

Sinds 2014 hebben de ontwikkelaars van mobiele besturingssystemen MAC-adres randomisation toegevoegd. Eerst met IOS 8 door Apple in 2014 en later ook met Android-versie 8 in 2017 [2]. Naarmate meer mensen hun apparaten bijwerken naar de laatste versies of een nieuw apparaat kopen, en nadat de ontwikkelaars ook de techniek van randomisation verbeterden [3], kunnen wij op dit moment constateren dat bijna 90% van alle wifi-signalen willekeurig of ‘gerandomised’ is. We verwachten dat dit uiteindelijk naar de 100% zal groeien als oude mobiels vervangen worden voor nieuwe modellen.

Door deze randomisatie is het met (meerdere) meetpunten niet meer mogelijk om bij te houden of een apparaat op verschillende plekken terug te zien is. Voor elk probe request genereert een apparaat een nieuw willekeurig MAC-adres. Daarmee is het niet meer mogelijk om patronen in gedrag van apparaten te onderzoeken. Het MAC-adres kan dus niet meer teruggebracht worden tot een persoonsgegeven.

Nieuwe CityTraffic onderzoeksmethode door bureau RMC

Mobiele apparaten sturen nog steeds wifi probe requests uit, nu alleen met willekeurige MAC-adressen. Deze willekeurige adressen worden per apparaat aangemaakt en staan nergens geregistreerd. Deze kunnen wel lokaal worden gesignaleerd. CityTraffic sensoren meten nu alleen de hoeveelheid wifi probe requests die worden opgevangen met haar meetpunten. Op het meetpunt wordt gemeten:

  • Tijd van de meting
  • Signaalsterkte
  • MAC-adres (gehashed en afgeknipt)

Deze gegevens worden doorgestuurd naar de server van onze leverancier. Vervolgens telt Bureau RMC deze op dagniveau en halfuurniveau op. Na 24 uur wordt het ruwe onderzoeksmateriaal verwijderd en blijven de tellingen over.

Met deze nieuwe onderzoekstechniek kunnen passanten worden geteld. Een wifisignaal betekent weliswaar niet één passant omdat mobiele apparaten in korte tijd meerdere wifi signalen kunnen uitsturen. Dit is afhankelijk van het smartphonegebruik door de gebruiker.

Op een aantal meetlocaties past Bureau RMC een andere onderzoeksmethode (stereoscopie) toe om passanten te tellen. Op basis van deze tellingen worden de wifitellingen geijkt. De verhouding die is gemodelleerd op basis van de telpunten met wifiteller en stereoscopieteller wordt gebruikt op andere tellers zonder stereoscopie.

Vergeljking oude telmethode

De oude telmethode maakte gebruik van het feit dat de MAC-adressen uniek waren en niet door het toestel werden aangemaakt of aangepast. Dit MAC-adres werd gehashed, afgeknipt en maximaal 24 uur bewaard door onze leverancier waardoor het niet te herleiden was tot het originele adres. Zo kon in de totale dataset van een dag het aantal dubbeltellingen worden bepaald, hetgeen door RMC in haar rapportages werd vertaald als het verschil tussen unieke bezoekers en passanten. Nu is dat dus niet meer mogelijk.

Bibliografie

[1] Freudiger, Julien. ‘How talkative is your mobile device? an experimental study of Wi-Fi probe requests’. Proceedings of the 8th ACM Conference on Security & Privacy in Wireless and Mobile Networks, Association for Computing Machinery, 2015, pp. 1–6. ACM Digital Library, https://doi.org/10.1145/2766498.2766517.

[2] Matte, Célestin, en Mathieu Cunche. Spread of MAC Address Randomization Studied Using Locally Administered MAC Addresses Use Historic. Inria Grenoble Rhône-Alpes, 12 januari 2018. hal.inria.fr, https://hal.inria.fr/hal-01682363.

[3] Fenske, Ellis, e.a. ‘Three Years Later: A Study of MAC Address Randomization In Mobile Devices And When It Succeeds’. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, vol. 2021, nr. 3, juli 2021, pp. 164–81. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.2478/popets-2021-0042

Schijf u in voor de nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws en veranderingen

Bureau RMC

B.2 Building
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP AMSTERDAM
Tel: 020 653 5588
info@citytraffic.nl